Dobór, montaż, uruchomienie i serwis termicznych kolektorów słonecznych

SOL/3

Webinar

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 100,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 3 lata

Opis szkolenia

Warunek uczestnictwa:

 • aktualne uprawnienia zgodne z przepisami
 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

 • montaż, uruchomienie i serwis instalacji kolektorów słonecznych - ważne 3 lata

Zakres szkolenia:

 • energia słoneczna w detalach
 • urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej – program produkcji kolektorów słonecznych
 • prawidłowy dobór wszystkich elementów instalacji solarnej
 • prawidłowy montaż kolektorów słonecznych Vitosol
 • program produkcji regulatorów solarnych firmy Viessmann
 • zasada działania regulatorów solarnych
 • współpraca regulatorów solarnych z automatyką kotłową
 • schematy hydrauliczne realizowane przez regulatory solarne
 • pierwsze uruchomienie instalacji solarnej, kontrola działania, informacje nt eksploatacji i konserwacji instalacji solarnej