Kotły średniej mocy - serwis (SK/3)

SK/3

Szkolenie stacjonarne

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 300,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 3 lata

Opis szkolenia

Szkolenie stacjonarne w grupach maksymalnie 10-cio osobowych, które odbywa się w Piasecznie k. Warszawy.

Jest to drugie szkolenie z cyklu 2 szkoleń w tematyce kotłów średniej mocy (powyżej 70 kW).


Warunek uczestnictwa:

Ukończone szkolenie "Kondensacyjne kotły stojące średniej mocy, automatyka kotłów średniej mocy" - SK/2 (potwierdzone aktualnymi uprawnieniami)

  Aktualne uprawnienia zgodne z przepisami

  • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
   • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
  • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
   • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
   • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
  • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
   • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

  Uprawnienia po szkoleniu:

  Montaż, uruchomienie i serwis kotłów stojących o mocy powyżej 70 kW

   Zakres szkolenia:

   • przegląd kodowania automatyki kotłów średniej mocy
   • zajęcia praktyczne na kotłowni szkoleniowej
   • uruchomienie na kotłowni szkoleniowej kotłów:
    • Vitocrossal 100
    • Vitocrossal 200 CM2C
    • kaskady kotłów Vitodens 200-W
   • tematyka modernizacji automatyki kotłów średniej mocy