Niskotemperaturowe kotły stojące średniej mocy (SK/1)

SK/1

Szkolenie online

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 100,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 3 lata

Opis szkolenia

Szkolenie online odbywa się w godzinach 9-15

Jest to pierwsze szkolenie z cyklu łącznie 3 szkoleń w tematyce kotłów średniej mocy (powyżej 70 kW).

Warunek uczestnictwa:

aktualne uprawnienia zgodne z przepisami:

 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
  • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

Montaż kotłów stojących o mocy powyżej 70 kW

  Zakres szkolenia:

  • zakres urządzeń podlegających pod UDT
  • Dyrektywa ErP – standardy efektywności energetycznej urządzeń
  • program produkcji niskotemperaturowych kotłów stojących średniej mocy
  • schematy hydrauliczne z kotłami stojącymi w instalacjach jedno- i wielokotłowych
  • sposoby ochrony kotłów stalowych i żeliwnych
  • jakość wody kotłowej
  • wymogi dotyczące podłączenia kotłów wg polskich przepisów i wymagań firmy Viessmann
  • wymogi eksploatacji kotłów średniej mocy – warunki gwarancji

  Formuła szkolenia i używana przez Akademię Viessmann platforma cyfrowa pozwala na czynne uczestnictwo każdej osoby w szkoleniu (komerka i mikrofon).

  Zaleca się zatem brać udział w szkoleniu z wykorzystaniem laptopa jako uniwersalnego narzędzia w tym zakresie.