Świadectwa kwalifikacji (uprawnienia energetyczne)

URE

Webinar

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 350,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 5 lat

Opis szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia określone przepisami URE. Szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień eksploatacyjnych i/lub dozorowych dla grupy 1, 2, 3 (wg zapotrzebowania uczestnika szkolenia).

Plan szkolenia:

10:00 - 11:00 wykład gr I

11:15 - 13:00 wykład gr II i III


UWAGA:

Egzaminy odbywają się w oddzielnym termine stacjonarnie w biurach firmy Viessmann. 

Koszt egzaminu to 301 zł za każde z uprawnień (D1, E1, D2, E2, D3, E3)