Świadectwa kwalifikacji (uprawnienia energetyczne)

URE

Szkolenie online

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 350,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 5 lat

Opis szkolenia

Szkolenie przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia określone przepisami URE. Szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień eksploatacyjnych i/lub dozorowych dla grupy 1, 2 i/lub 3 (wg zapotrzebowania uczestnika szkolenia).

Plan szkolenia:

9:00 - 10:30 wykład gr I

10:40 - 12:00 wykład gr II i III


UWAGA:

Egzaminy odbywają się w oddzielnym termine stacjonarnie w biurach firmy Viessmann.