Dobór i montaż kondensacyjnych kotłów gazowych, wiszących i kompaktowych Vitodens (SE/1)

SE/1

Webinar

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 100,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Opis szkolenia

Szkolenie online odbywa się w godzinach 9-15

Jest to pierwsze szkolenie z dwóch jakie wymagane jest do uzyskania uprawnień na uruchomienie kotłów Vitodens.


Warunek uczestnictwa:

aktualne uprawnienia zgodne z przepisami:

 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
  • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

Montaż gazowych kondensacyjnych kotłów wiszących i kompaktowych Vitodens

  Zakres szkolenia:

  • program produkcji kotłów kondensacyjnych Vitodens
  • schematy hydrauliczne z kotłami wiszącymi
  • dobór kotła wiszącego i kompaktowego do instalacji – obliczanie zapotrzebowania na ciepło
  • automatyka kotłowa stałotemperaturowa i pogodowa
  • schematy hydrauliczne realizowane przez automatykę kotłową, algorytmy pracy
  • wyposażenie dodatkowe automatyki: moduły rozszerzenia, zestawy uzupełniające, zdalne sterowanie – podłączanie

  Formuła szkolenia i używana przez Akademię Viessmann platforma cyfrowa pozwala na czynne uczestnictwo każdej osoby w szkoleniu (kamerka i mikrofon).

  Zaleca się zatem brać udział w szkoleniu z wykorzystaniem laptopa jako uniwersalnego narzędzia w tym zakresie.