Błąd
Informacja
 

Akademia Viessmann

Wykładowcy

Wybierz na mapie oddział firmy Viessmann, aby zapoznać się z wykładowcami z danego oddziału.
Szkolenia prowadzone są zarówno przez
Wykładowców Akademii Viessmann,
jak i przez Doradców Techniczno-Serwisowych.
Kształcenie specjalistów z branży grzewczo-instalacyjnej jest priorytetowym elementem działalności firmy Viessmann. Profesjonalne doradztwo, sprzedaż oraz montaż i obsługa serwisowa urządzeń grzewczych wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności współpracujących z nami fachowców.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych rozwiązań technik grzewczych firmy Viessmann, w połowie ubiegłego wieku stał się bezpośrednim impulsem do wprowadzenia specjalistycznych szkoleń. W latach 60-tych powołano tym samym Akademię Viessmann.

Szczególnie w Polsce, gdzie nowoczesne rozwiązania techniczne zaczęły być intensywnie wprowadzane od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, potrzeba przekazywania nowej wiedzy była i nadal pozostaje szczególnie ważna.

Od samego początku funkcjonowania firmy w Polsce, Akademia Viessmann prowadziła szkolenia dla projektantów, sprzedawców oraz wykonawców systemów grzewczych. Istotną grupę stanowią także przedstawiciele branż pokrewnych między innymi architekci czy kominiarze. Akademia Viessmann uczestniczy również w wielu sympozjach i prestiżowych konferencjach, gdzie uczestnikami są przedstawiciele różnorodnych grup zawodowych, organów administracji publicznej oraz środowisk naukowych i oświatowych.

Jako jedyna w Polsce tego typu, od początku 2003 roku prowadzi swoją działalność również Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann, oferująca kompleksową, 2-letnią formę kształcenia opartą o program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Szkoła pozwala zostać specjalistą naszej branży młodym absolwentom szkół średnich. Aktywnym fachowcom umożliwia podniesienie kwalifikacji i uzyskanie państwowych dokumentów potwierdzających ukończenie nauki w szkole policealnej wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego.

Akademia Viessmann w Polsce była już 3-krotnie wyróżniania prestiżową nagrodą. W uznaniu za prowadzoną działalność edukacyjną, w roku 1995, 2001, 2004 i 2006, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji przyznała Akademii Viessmann prestiżową statuetkę „Złotego Instalatora".

W 2009 roku Akademia została laureatem Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w kategorii innowacje. Rewolucyjny program oraz profil szkoły, a przede wszystkim jakość kształcenia i duże perspektywy zatrudnienia dla absolwentów, zostały zauważone i docenione przez kapitułę konkursu.

W latach 2009-2011 Akademia Viessmann przeprowadziła cykl szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Akademia Viessmann
 
© 2011-2015 Viessmann Sp z o.o.
Powered by: Animations webdesign